Φόρτωση Εκδηλώσεις

KLOUD (A/V SHOW)

Oddity Athens

KLOUD (A/V SHOW)

In a world where conformity reigns, KLOUD stands as a beacon of unapologetic individuality, playing only 100% KLOUD music in his sets, shrouded in an aura of mystique that keeps fans guessing where his image and sound will go next. He is more than just an artist; he is a sonic explorer, pushing the boundaries of his music and minimalistic visuals to create an immersive experience like no other. Join the KLOUD on this experience where the beats are relentless, the mystery is engaging, and the music remains unheard elsewhere.

EARLY BIRDS AVAILABLE UNTIL APRIL 1ST OR SOLD OUT.

Full Line-Up: KLOUD, TAKIS DK B2B MÁGAFAS, ATHENÁ B2B LOST, LARRY HOUSTON

DOORS: 00:00

IRAKLIDON 61, ATHENS / ODDITY CLUB

Χώρος διεξαγωγής:

Oddity Athens

Διεύθυνση:

Ηρακλειδών 61

Exilium Events

Εισιτήρια

Αναλυτικά τα διαθέσιμα είδη εισιτηρίων