Φιλανθρωπικές Εκδηλώσεις

Στην TicketΒΟΧ, αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα της κοινωνικής ευθύνης και της αλληλεγγύης, υποστηρίζοντας τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που δεν απαιτούν εισιτήρια και τις δράσεις που στοχεύουν στη προώθηση του κοινωνικού καλού. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα της διαδικτυακής πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων, την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και άλλες σχετικές υπηρεσίες, προσφερόμενες αφιλοκερδώς. 

Επιπλέον, σχεδιάζουμε τη δυνατότητα για τους χρήστες που κατέχουν εισιτήριο για δωρεάν εκδήλωση να μπορούν να προβαίνουν σε δωρεές μέσω της πλατφόρμας μας.