Όροι χρήσης

Ως επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού μας τόπου (www.ticketbox.gr) οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλετε να μην κάνετε χρήση τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση συμπεραίνεται ότι τους αποδέχεσθε.

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά και/ή ειδικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Διαδικτυακού μας τόπου. Τροποποιήσεις στους όρους χρήσης ιστοσελίδων.

Η Ticketbox.gr δύναται να τροποποιεί τους όρους χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και γι’ αυτό οφείλετε κάθε φορά που σκοπεύετε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας να ελέγχετε για ενδεχόμενες αλλαγές. Εφόσον δε, εξακολουθείτε τη χρήση, θεωρείται ότι αποδέχεσθε τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλετε να απέχετε από τη χρήση του Διαδικτυακού μας τόπου.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, βίντεο, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρερχομένων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» ( download ), μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Ticketbox.gr.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Διαδικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το δικό μας Διαδικτυακό τόπο.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ως επισκέπτης / χρήστης του Διαδικτυακού μας τόπου, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού μας τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Διαδικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από εσάς, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής σας ευθύνης. Περιορισμός ευθύνης

Η Ticketbox.gr., χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες, οι αναφορές και το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού της τόπου να διακρίνονται από ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και ορθότητα . Σε καμία δε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν ευθύνεται για ζημία που τυχόν προκληθεί στο χρήστη εξ αφορμής της χρήσης του Διαδικτυακού της τόπου.

Η Ticketbox.gr. ουδέ μία εγγύηση παρέχει, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχει από το Διαδικτυακό της τόπο.

Η Ticketbox.gr. σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ οιουδήποτε σφάλματος ή ιού (virus) παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών , από το Διαδικτυακό της τόπο ή από άλλες ιστοσελίδες ή άλλο διακομιστή (server) μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Σύνδεσμοι (links)

Μέσα από το www.ticketbox.gr ενδέχεται να εμφανίζονται σύνδεσμοι (links) σε άλλους διαδιαδικτυακούς τόπους. H Ticketbox.gr. δεν έχει κανέναν έλεγχο σε αυτές τις σελίδες ούτε στο περιεχόμενό τους.

Εάν αντιμετωπίσετε ή διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα κατά την πρόσβασή σας σε άλλους Διαδικτυακούς τόπους από το www.ticketbox.gr, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε με email στο info[at]ticketbox.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. είτε τηλεφωνικά στο 26610 27400.

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Ιστοσελίδων

Σε περίπτωση παράνομης και/ ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των ιστοσελίδων μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης εισιτηρίων, μη εξουσιοδοτημένης σύνδεσης (link) με τις ιστοσελίδες, η Ticketbox.gr. θα στρέφεται καθ’ οιουδήποτε υπευθύνου με κάθε νόμιμο μέσο.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Διαδικτυακού μας τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).