SUBREAL PRISONERS

SUBREAL PRISONERS

Subreal Prisoners
Μαρκατάτος Μιχαήλ
153128842
Διοργάνωση εκδηλώσεων
ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 413
Θεσσαλονίκη

Προσεχείς εκδηλώσεις

Υποκατηγορίες

Παραστάσεις

1 εκδηλώσεις

Μουσική

3 εκδηλώσεις

Φεστιβάλ

1 εκδηλώσεις

Ταινίες

Δραστηριότητες

Κατηγορίες εκδηλώσεων

Μουσική

3 εκδηλώσεις

Παραστάσεις

1 εκδηλώσεις

Δραστηριότητες