ΠΟΛΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΜΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΦΜ: 996996611 ΔΟΥ: Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 71, ΤΚ 54640

ΠΟΛΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΜΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΦΜ: 996996611 ΔΟΥ: Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 71, ΤΚ 54640

Προσεχείς εκδηλώσεις

Δεν βρέθηκαν προσεχείς εκδηλώσεις

Υποκατηγορίες

Παραστάσεις

1 εκδηλώσεις

Μουσική

3 εκδηλώσεις

Φεστιβάλ

1 εκδηλώσεις

Ταινίες

Δραστηριότητες

Κατηγορίες εκδηλώσεων

Μουσική

3 εκδηλώσεις

Παραστάσεις

1 εκδηλώσεις

Δραστηριότητες