ΠΟΛΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΜΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΦΜ: 996996611 ΔΟΥ: Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 71, ΤΚ 54640

Προσεχείς εκδηλώσεις

  Υποκατηγορίες

  Παραστάσεις

  6 εκδηλώσεις

  Μουσική

  1 εκδηλώσεις

  Κατηγορίες εκδηλώσεων

  Μουσική

  1 εκδηλώσεις

  Παραστάσεις

  6 εκδηλώσεις