— Σχολή Χορού Street Dance Center Κανάλια . Εθνική Λευκίμμης . Alexandra Tunchiyu Α.Φ.Μ. 143579497 ΔΟΥ Κέρκυρας .

Προσεχείς εκδηλώσεις

Υποκατηγορίες

Παραστάσεις

2 εκδηλώσεις

Μουσική

14 εκδηλώσεις

Φεστιβάλ

2 εκδηλώσεις

Phaex Festival '24

3 εκδηλώσεις

Κατηγορίες εκδηλώσεων

Μουσική

14 εκδηλώσεις

Παραστάσεις

2 εκδηλώσεις