Οικογένεια Τσαμπά Ι.Κ.Ε.με εδρα την Αττική του Δήμου Πετρουπόλεως ,κανάρη 65 ΤΚ 13231 ,με ΑΦΜ 802204786 , ΓΕΜΗ: 172060803000 , Δ.Ο.Υ Περιστερίου ,

Προσεχείς εκδηλώσεις

  Υποκατηγορίες

  Παραστάσεις

  1 εκδηλώσεις

  Μουσική

  29 εκδηλώσεις

  Φεστιβάλ Αλυκών Λευκκίμης

  2 εκδηλώσεις

  Phaex Festival '24

  5 εκδηλώσεις

  Κατηγορίες εκδηλώσεων

  Μουσική

  29 εκδηλώσεις

  Παραστάσεις

  1 εκδηλώσεις