Καλλιτεχνική Ομάδα Kentro (ΑΜΚΕ) ΑΦΜ: 996937881 – ΔΟΥ: Αργοστολίου Δ/νση Έδρας: Α. Παπανδρέου 32, Αργοστόλι, 28100 Επαγγελμα: Υπηρεσίες Θεατρικού Θιάσου

Προσεχείς εκδηλώσεις

Υποκατηγορίες

Παραστάσεις

6 εκδηλώσεις

Μουσική

1 εκδηλώσεις

Κατηγορίες εκδηλώσεων

Μουσική

1 εκδηλώσεις

Παραστάσεις

6 εκδηλώσεις