Καλλιτεχνική Ομάδα Kentro (ΑΜΚΕ) ΑΦΜ: 996937881 – ΔΟΥ: Αργοστολίου Δ/νση Έδρας: Α. Παπανδρέου 32, Αργοστόλι, 28100 Επαγγελμα: Υπηρεσίες Θεατρικού Θιάσου

Προσεχείς εκδηλώσεις

  Υποκατηγορίες

  Παραστάσεις

  1 εκδηλώσεις

  Μουσική

  29 εκδηλώσεις

  Φεστιβάλ Αλυκών Λευκκίμης

  2 εκδηλώσεις

  Phaex Festival '24

  5 εκδηλώσεις

  Κατηγορίες εκδηλώσεων

  Μουσική

  29 εκδηλώσεις

  Παραστάσεις

  1 εκδηλώσεις