ΑΜΚΕ ΘΕΑΤΡΟ ΙΟΝΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ ΜΕΘΩΝΗ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΦΜ 996778908, ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Προσεχείς εκδηλώσεις

  Υποκατηγορίες

  Μουσική

  7 εκδηλώσεις

  Φεστιβάλ

  2 εκδηλώσεις

  Corfu Odyssey '24

  3 εκδηλώσεις

  Κατηγορίες εκδηλώσεων

  Μουσική

  7 εκδηλώσεις