ΑΜΚΕ ΘΕΑΤΡΟ ΙΟΝΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ ΜΕΘΩΝΗ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΦΜ 996778908, ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Προσεχείς εκδηλώσεις

Υποκατηγορίες

Παραστάσεις

9 εκδηλώσεις

Μουσική

3 εκδηλώσεις

Φεστιβάλ

Ταινίες

ION ARTS FESTIVAL 2

Δραστηριότητες

Κατηγορίες εκδηλώσεων

Μουσική

3 εκδηλώσεις

Παραστάσεις

9 εκδηλώσεις

Δραστηριότητες